اموزش ماساژ با مدرک فنی حرفه ای

اموزش ماساژ با مدرک فنی حرفه ای :پس از شرکت در دوره های آموزش ماساژ و طی کردن همه مراحل آموزش ، برای گرفتن مدرک به سازمان فنی حرفه ای معرفی می شوید.